Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jak wygląda proces rozwodu kościelnego, a zatem unieważnienia kościelnego małżeństwa? To szczególnie trudna sprawa. Wygląda to w sposób następujący: Skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa zazwyczaj wnosi jeden z małżonków. Nie jest wymagane, aby współmałżonek/współmałżonka brali udział w tym mechanizmie. Po tym jak zostanie przesłana pisemna skarga powodowa do dobrego sądu kościelnego i po uiszczeniu opłat dotyczących postępowania, sąd zaczyna procedurę o stwierdzenie nieważnie zawartego małżeństwa. Wtedy proces wchodzi w fazę dowodową, nazywany też instrukcyjnym, czyli to następuje organizowanie przez sąd dowodów w zarządzanym badaniu. Strony wówczas przekazują wszystkie dowody i dokumenty, przesłuchiwaniu podlegają świadkowie, wybiera się biegłych sądowych (z normy psycholog, psychiatra, ginekolog lub seksuolog, w zależności od potrzeby danej sprawy) do uznania i wystawienia ekspertyz przedstawionych materiałów i wyrażenia profesjonalnego komentarza o stronach postępowania. Przesłuchania stron (małżonka / małżonki) odbywają się pojedynczo w różnym okresie w sądzie biskupim. Podczas ich bycia obecny jest najczęściej sędzia audytor i notariusz. Świadkowie składają swoje zeznania głównie w środowisku zamieszkania przy obecności proboszcza w własnej parafii jako sędziego przyporządkowanego do sytuacji. Po tym jak zamyka się etap dowodowy, rozpoczyna się etap dyskusyjny, w którym za zamkniętymi drzwiami biegli sądowi dyskutują na temat wartości przedstawionych dowodów. Sąd biskupi zapewnia wyrok w pierwszej instancji, zaś następny sąd kościelny wydaje wyrok drugiej instancji. Jeżeli chcesz pomocy ze złożeniem odpowiedniego pisma w sprawie unieważnienia małżeństwa oraz chcesz zwiększyć swoje szanse na powodzenie twojej sprawy, to zdecyduj się zaufać tylko naszej pomocy, gdyż jesteśmy tylko i wyłącznie od tego, by ci pomóc.