Jak długo szukać pomocy psychoterapeutycznej – skąd czerpać informacje?

Jak długo szukać pomocy psychoterapeutycznej - skąd czerpać informacje?

Większość osób o psychoterapii dowiaduje się od rodziny i przyjaciół, którzy z tej formy pomocy sami korzystali albo z kina lub gazet. Jest wiele negatywnych sposobów widzenia psychoterapii – w większości ich źródłem jest brak wiedzy i obawy. Ludzie, którzy z niej korzystają mają zwykle bardziej zwyczajne i rzeczowe a mniej skrajne opinie.

W wielu dolegliwościach psychologicznych, kryzysach czy konfliktach, które w ciągu życia stają się udziałem wszystkich psychoterapia jest najbardziej efektywnym sposobem pomocy i leczenia – począwszy od niebezpiecznych zaburzeń a kończąc na ograniczonych choć uciążliwych kłopotach, np. z koncentracją. Długoletnie badania i metaanalizy dowodzą skuteczności psychoterapii ale również na to, że użycie różnych koncepcji i podejść psychoterapeutycznych daje podobny rezultat terapeutyczny – wśród możliwych powodów tego stanu rzeczy podnosi się osobowość psychoterapeuty i jego stosunek do metody, w której ramach pracuje.

Pomoc psychoterapeutyczna przeznaczona jest dla jednostek i małżeństw ale też dla całych rodzin, grup oraz organizacji. Kilka podejść psychoterapeutycznych ma duży dorobek w pracy ponadindywidualnej (rodzina, grupa, społeczność).

Specjaliści pracujący jako terapeuci otrzymują umocowanie do wykonywania zawodu od organizacji szkoląco-akredytujących, które w absolutniej większości z kolei powiązane są z międzynarodowymi zrzeszeniami psychoterapii. Dotychczas brakuje ustawowej regulacji zawodu psychoterapeuty, ale zgodą większości zrzeszeń polskich psychoterapeutów zawód można wykonywać jedynie po ukończeniu minimum czteroletnich, podyplomowych studiów w tym zakresie (lub w ich trakcie). Więc psychoterapeuta to całkowicie inny zawód niż psycholog (po studiach magisterskich psychologicznych), psychiatra (po medycynie) czy terapeuta uzależnień (po szkoleniach w tego rodzaju).

Dla ludzi, którzy myślą o możliwości poszukiwania pomocy dla siebie, swojego małżeństwa lub rodziny dostępna jest popularnonaukowa literatura, przewodniki oraz wiele informacji w Internecie – np. na stronie NGO.pl. Dowiadując się więcej można lepiej zorientować się, czy jest to typ pracy, który warto zaryzykować, w nadziei na rozwiązanie trudności.