Szkolenia PPOŻ Kraków

Szkolenia PPOŻ Kraków

Przede wszystkim zajmujemy się oferowaniem kompleksowych usług odnośnie bezpieczeństwa oraz higieny pracy a także przeciwpożarowej edukacji. Nasza pomoc wiąże ze sobą wszystkie aspekty połączone z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Nasze usługi zakładają zarówno zagadnienia doradztwa, jak również analizy, oceny, a także wdrażania w ruch potrzebnych procedur, instrukcji oraz organizacji pracy w relacji do precyzyjnie wskazanych, aktualnie obowiązujących norm, zasad i rozporządzeń. Niezwykle dobrym oraz mądrym wyjściem jest zlecenie kwestii bezpieczeństwa oraz higieny pracy człowiekowi z zewnątrz zakładu pracy. Kompleksowa rola naszej firmy obejmuje takie działania, jak choćby prowadzenie szkoleń wstępnych przy przyjęciu do pracy, robienie szkoleń okresowych dla każdych grup pracowniczych, sprawdzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach oraz zaznajomienie ludzi z jej wnioskami, tworzenie pełnej dokumentacji powypadkowej, sporządzanie aktualnych rejestrów, doradztwo odnośnie aktualnych przepisów oraz zadań bezpieczeństwa oraz higieny pracy, pomoc odnośnie tworzenia wewnętrznych przepisów, jakie regulować mają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy, pomoc w formułowaniu instrukcji obsługi do maszyn oraz urządzeń, pomoc we wdrażaniu w życie nakazów danych przez organy kontrolne, wykonawstwo kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy, spisywanie dla właściciela rocznych analiz poziomu bezpieczeństwa oraz higieny pracy w punkcie pracy, informowanie o zauważonych błędach oraz zagrożeniach. Jak wyraźnie widać, zalet bhp-owego outsourcingu jest niezwykle wiele, dlatego też warto zdecydować się na takie oczywiście rozwiązanie.