Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Głównym polem zainteresowania naszej firmy jest kwestia bezpieczeństwa pożarowego. Wiemy, iż jest ono niemożliwym tak rzeczywiście do pominięcia elementem każdego działania. W ujęciu perspektywy skupiającej się na bezpieczeństwie, jest to druga w kolejek sprawa, zlokalizowana zaraz po sprawie bezpieczeństwa konstrukcji. Nasza firma interesuje się oferowaniem szeregu różnych usług związanych z tym akurat zagadnieniem. W pierwszej kolejności do naszej pracy należy opracowywanie oraz aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czyli IBP. Interesujemy się także tworzeniem ekspertyz technicznych, a dokładniej, pożarowo-budowlanych, jakie dotyczą zrealizowania wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Opracowujemy ekspertyzy dla żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, hoteli oraz tym podobnych ośrodków. Ponadto wśród naszych obowiązków znajduje się też opiniowanie projektów budowlanych, sprawdzanie dokumentacji dotyczącej ochrony pożarowej zanim dany budynek zostanie zgłoszony, by mógł otrzymać zezwolenie na użytkowanie. W związku z kwestią pożarowego bezpieczeństwa zajmujemy się wykonywaniem planów ewakuacyjnych. Prowadzimy zarówno teoretyczne, jak również funkcjonalne szkolenia z obszaru bezpieczeństwa pożarowego. Wykonujemy także próby wydajności oraz ciśnienia hydrantów. Na zlecenie analizujemy oraz kontrolujemy bieżący stan ochrony pożarowej konkretnego domu. Poza tym tworzymy także projekty techniczne i wykonawcze instalacji oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych funkcjonujących budynków. W sprawie dbania o bezpieczeństwo pożarowe budynków cieszymy się ogromnym oraz wieloletnim doświadczeniem. Nasz zespół składa się z idealnie przygotowanej merytorycznie oraz wyszkolonej kadry, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, wpadnij na naszą witrynę internetową.