SKYEYE

SKYEYE

Przedsiębiorstwo Skyeye zajmuje się tworzeniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Dane przestrzenne, które są istotą do wytworzenia podanych produktów pozyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyekwipowanego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Bardzo dobrze sprawdzają się jako instrument do śledzenia zmian w otoczeniu, są znakomitym aparatem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami uzyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem obszaru, który powstaje po przetworzeniu zespołu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia wykorzystywane do konstruowania fotomap wykonywane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, na skutek czego nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze widoczne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że wydatek wykonania nalotu przy użyciu drona nie jest duży, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym artykułem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób zgodny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są w szczególności przy budowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, także w górnictwie czy przy planowaniu struktur hydrotechnicznych.

Firma oferuje również usługi kartograficzne, tworzy plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kremacja Toruń

Kremacja Toruń

Kremacja zwłok to forma pogrzebu zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Współcześnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest bardzo popularna w Japonii. W Polsce ten rodzaj pochówku stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Przypuszczalnie wynika to z faktu, że spalanie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą ewentualność spalenia zwłok zmarłych. Prawo polskie nie pozwala trzymania urny z prochami w miejscu innym niż nekropolia, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego powinno się złożyć w grobie urnowym, niszy ewentualnie standardowym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu także na życzenie bliskich zmarłej osoby organizuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to również asysta przy załatwianiu tradycyjnej uroczystości żałobnej, usługi transportowe dla uczestników pogrzebu i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń oferowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na terenie miasta oraz na terenie całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach adekwatnie z nakazami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien dostarcza także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to następna usługa polegająca na jednokrotnym lub regularnym czyszczeniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.