Studia medyczne na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie

Jesteśmy firmą zajmującą się szeroko pojętą pomocą w podjęciu studiowania na Ukraińskich Uniwersytetach Medycznych w Tarnopolu, Winnicy a także Iwano-Frankiwsk, na różnych kierunkach medycznych, takich jak lekarski, stomatologia albo farmacja. Gwarantowana przez nas pomoc rozpoczyna się od pomocy w temacie wybrania najlepszego Uniwersytetu. Dalszym etapem jest przetłumaczenie dla klientów przez tłumacza przysięgłego wszelkich niezbędnych do rekrutacji dokumentów, zapewnienie korzystnego wyniku rozmowy rekrutacyjnej i po dostaniu się na studia pomoc w wypełnieniu reszty formalności, jak choćby opłacenie czesnego. W ramach oferowanych usług organizujemy płatne zaproszenie wizowe i w dodatku pokrycie wszelakich odpłatności związanych z naborem. Poza tym, gwarantujemy też pomoc w transporcie na miejsce rozmowy oraz załatwieniu druków pozwalających na zamieszkanie na Ukrainie (zameldowanie i ukraiński dowód),jak również załatwieniu zakwaterowania na okres odbywania studiowania. Co ważniejsze po przyjeździe na miejsce pilotujemy nie tylko po wiosce uniwersyteckiej, pokazując najważniejsze budynki i objaśniając panujące tam zasady, ale dodatkowo po całym mieście, tak aby na samym początku pobyt w nieznanym mieście był jak najłatwiejszy. Aranżujemy w dodatku spotkanie zapoznawcze z pozostałymi studentami i pomagamy w odszyfrowaniu planu dotyczącego zajęć. Świadczona przez nas pomoc trwa przez cały okres studiów i obejmuje też trudności zwykłej egzystencji, jak przykładowo podłączenie do internetu.

Studia budownictwo

Studia budownictwo

Poszukując dalszej drogi rozwoju, należy zastanowić się nad studiami na kierunku budownictwo. Jest to jeden z najbardziej poszukiwany kierunek dający szerokie możliwości zatrudnienia. Będąc magistrem inżynierem budowlanym dużo łatwiej zostać zatrudnionym. Na studiach można uzyskać wiedzę teoretyczną związaną z zagadnieniami inżynierskimi w zakresie branży budowlanej. Również wiedza na temat administracji i prawa są częścią studiów budowlanych. EUST w Radomiu wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i od kilku lat kształci na kierunku Budownictwo. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w tym np. dróg szynowych czy budownictwa energooszczędnego. Jeśli studenta interesuje wykonawstwo, nadzory budowlane, wyroby budowlane czy założenie indywidualnej firmy budowlanej dobrym kierunkiem będzie budownictwo ogólne. Obecnie w naszym kraju wykonuje się dużo dróg, dlatego też przyszli studenci wybierają kierunek – budownictwo komunikacyjne. Ostatnio przedsiębiorstwa zatrudniają specjalistów z umiejętnościami w zakresie robót drogowych czy robót mostowych. Nowością jest specjalność budownictwo energooszczędne, gdzie studenci zdobywają umiejętności w zakresie zasad wznoszenia energooszczędnych budynków zrównoważonych. EUST daje możliwość uzyskania tytułu inżyniera budownictwa z z dowolną specjalnością, również na kierunku architektura i urbanistyka. Po ukończeniu studiów inżynierskich jest możliwość kontynuowania nauki studiów magisterskich na terenie Polski. EUST współpracuje z Mazowiecką Izbą Inżynierów Budownictwa, w której można ubiegać o uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej. Szkoła uzyskała uprawnienia jako jedna z pierwszych w regionie. Znani wykładowcy z wiodących instytucji i uczelni w kraju bardzo dobrze przygotowują studentów do pracy w zawodzie inżyniera podczas VII semestrów trwania studiów licencjackich. Opłaty są niewygórowane – już od 1500 złotych za semestr.

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych

Opracowywanie prac jest sztuką. Sztuka ta może być wrodzona lub nabyta. Najmniejszy problem w redagowaniu tekstów mają żacy, które w czasie szkolnym dużo czytały, nierzadko pisały. Zdolności redakcyjne zdeterminowane są także w dużej mierze predyspozycjami indywidualnymi. W przypadku umiejętności pisarskich nabytych, celem do osiągniecia wprawnego warsztatu pisarskiego jest jego wypracowanie. Przykładowo, na poziomie szkoły licealnej maturzysta przed ostatecznym podejściem do egzaminu pisemnego z j.pol. szkoli swój warsztat pisarski, wypowiadając na piśmie różnego odminy krótsze i dłuższe formy wypowiedzi. Program zajęć jest skonstruowany tak, aby umożliwił wyuczenie standardowych projektów stosowanych przy danych formach wypowiedzi, np. opis, charakterystyka, recenzja, esej. Sprawa nieco komplikuje się na etapie studiów dyplomowych, czy inżynierskich, bo czy można wypracować warsztat pisania tematów dyplomowych i magisterskich? Jeżeli ktoś ma dużo czasu wolnego…zapewne można. Jak? Redagując w wolnej chwili konkretne zagadnienia, czy wertując gotowe planu promocyjne napisane przez innych studentów. Warunek jest zasadniczy: trzeba dysponować dużą ilością wolnego czasu. Kłopot pojawia się wówczas, gdy zdamy sobie sprawę, że redagowanie nam nie „idzie”, a i czasu wolnego na ”wytrenowanie” pisania brakuje. Z pomocą w redagowaniu tematów przychodzą sklepy redakcyjne udostępniające gotowe plany studenckie. Ich działalność koncentruje się na udostępnieniu przykładowych tematów magisterskich. Swoją ofertę dopasowują do klienta. Oferowanie gotowych tematów jest usługą wiodącą, fakultatywne to np. gotowe zestawienia literaturowe.